Vu00e4lkommen till Viks gu00e5rd och Bru00e5hovda su00e5g

Vi u00e4r ett familjefu00f6retag som ser ljust pu00e5 framtiden och vad den fu00f6r med sig, familjen bestu00e5r av Kjell och Gunilla med barnen Linnea, Kent och Erik. Fu00f6r att utom familjemedlemmarna su00e5 har fu00f6retaget ett antal anstu00e4llda fu00f6r att u00f6ka resurser och kompetensen inom fu00f6retaget. Fu00f6retagets mu00e5l u00e4r att utveckla och fu00f6rvalta ett framgu00e5ngsrikt och vu00e4lfungerande fu00f6retag. Vi u00e4r belu00e4gna mitt i Su00f6rmland strax norr om Malmku00f6ping med ca 9 mil till Stockholm.